DARI BV

DE DRIVE VAN DARI | FILOSOFIE

Onze filosofie is onderverdeeld in de 7 onderstaande punten.

Veiligheid & Gezondheid

Dari is vanzelfsprekend honderd procent gecommitteerd aan “ZERO-INCIDENTS”. Door middel van preventieve veiligheidsmaatregelen en een zorgvuldige omgang met producten en apparatuur waarborgen we de veilige uitvoering van alle processen en diensten voor de belanghebbenden. Onze focus op zero-incidents bevordert een open leercultuur en discussies over veiligheid zijn altijd welkom.

De lichamelijke en geestelijke gezondheid van al onze medewerkers heeft daarnaast ook altijd de hoogste prioriteit, met name de naleving van het relevante alcohol- en drugsbeleid.

Kwaliteit

We bieden betrouwbare producten en diensten van hoge kwaliteit aan onze (internationale) klanten. We streven ernaar om altijd de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en onze goede reputatie hoog te houden.

Milieu & Innovatie

Ons doel is “ZERO SPILLS”. Naast het voorkomen van eventuele incidenten, verplicht het alle partijen tot een proactieve benadering van milieuvraagstukken door middel van innovatieve oplossingen om de uitstoot in alle bedrijfsactiviteiten permanent te verminderen. 

MVO & Bedrijfsmanagement

Dari wil een aantrekkelijke, gewaardeerde en gerenommeerde werkgever zijn voor alle werknemers, ongeacht geslacht, afkomst, religie of huidskleur. Diversiteit en inclusie is voor ons van groot belang. Voor ons is de toewijding aan het respecteren van alle mensenrechten en bedrijfsethiek essentieel voor het handhaven van een positieve bedrijfscultuur.

Onderwijs & Opleiding

Onze organisatiecultuur kenmerkt zich door het creëren van mogelijkheden voor al ons personeel. Wij zorgen voortdurend voor mogelijkheden voor educatie en continue bijscholing van al onze medewerkers, zowel binnen als buiten hun vakgebied.

Efficiëntie- & conformiteitsrapportage

Wij zorgen voor een regelmatige herziening van alle producten en processen om het concurrentievermogen te waarborgen en streven ernaar verder te optimaliseren door het creëren van een proactieve leer- en meldingscultuur (zo leggen we o.a. additionele procedures vast en kijken altijd naar verbeterpunten).

Betrouwbaarheid, veiligheid en veerkracht

Dari hecht de hoogste waarde aan een veilige, betrouwbare omgang met mensen, gegevens en diverse data en producten in al haar activiteiten. Op die manier voldoen we aan de hoogste eisen voor probleemloze, robuuste en veilige toeleverings- en serviceketens. Wij streven te allen tijde naar zero incidents.

ONZE VLOOT BESTAAT UIT TANKERS EN VRACHTSCHEPEN. TECHNISCHE SPECIFICATIES VINDT U OP ONZE VLOOTPAGINA.