DARI BV

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is voor ons bedrijf van groot belang. We zijn toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid voor wat betreft onze eigen vloot, maar ook voor de scheepvaartindustrie als geheel.

DUURZAAMHEID

Het doel van onze duurzaamheidsinspanningen is een significante vermindering van onze ecologische voetafdruk. Dit is immers van essentieel belang voor de toekomst van onze planeet. Daarom nemen we actieve maatregelen en voeren we technische innovaties op onze schepen door, waaronder onze scheepsmotoren, aandrijving en brandstof. Zo integreren we duurzame oplossingen in ons bedrijf.

TECHNOLOGIE

Eén van de belangrijkste aspecten van onze duurzaamheidsinspanningen is de implementatie van geavanceerde technologieën voor onze scheepsmotoren. Een deel van onze vloot is al voorzien van Stage V motoren en katalysatoren en we streven ernaar om uiteindelijk onze hele vloot uit te rusten met duurzame motoren die zorgen voor een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen en een efficiënter brandstofverbruik. Uiteraard horen hier ook alternatieve brandstoffen bij, alsmede het elektrificeren van de aandrijflijnen daar waar dat mogelijk is.

We zorgen daarnaast voor een strikte naleving van alle milieuwet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat we ons inzetten voor zero incidents en zero spills. We streven er altijd naar om de impact van onze activiteiten op het maritieme ecosysteem te minimaliseren.

GEZAMENLIJKE INSPANNING

Bij Dari geloven we dat duurzaamheid een gezamenlijke inspanning is. We werken samen met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om duurzame oplossingen te ontwikkelen en te implementeren in de gehele toeleveringsketen.

We blijven ons voortdurend inzetten voor een duurzaam transportproces en streven ernaar een leidende rol te spelen in de overgang naar een groenere scheepvaartindustrie. We investeren in nieuwe technologieën en innovatieve benaderingen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en milieuvriendelijkere oplossingen te vinden voor het transportproces.