DARI BV

VEILIGHEID

Bij Dari staat veiligheid altijd centraal bij al onze activiteiten. We begrijpen dat de scheepvaartsector inherente risico’s met zich meebrengt en streven ernaar om de hoogste normen op het gebied van veiligheid te handhaven. We hebben verschillende maatregelen en procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat al onze operaties veilig en betrouwbaar verlopen.

PROCEDURES EN PROTOCOLLEN

Wij voldoen aan de internationale veiligheidsnormen en richtlijnen die van toepassing zijn op de scheepvaartindustrie, waaronder ISO9001-2015 en OCIMF BIQ/TMSA. Ons toegewijde team van professionals werkt nauw samen om te garanderen dat we voldoen aan deze normen en we streven voortdurend naar het optimaliseren van de veiligheid tijdens onze transporten.

Ook implementeren we strikte procedures en protocollen voor het beheer van risico’s, waaronder het uitvoeren van grondige risicoanalyses en het opstellen van veiligheidsplannen voor elk transport. Onze bemanning wordt getraind om ervoor te zorgen dat zij adequaat kunnen handelen in geval van een incident of noodsituatie. Ons streven is uiteraard zero incidents en zero spills voor elk transport.

FULLY COMPLIANT

We onderhouden regelmatig contact met relevante autoriteiten, industrieorganisaties en veiligheidsinstanties om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten en voorschriften.

VEILIGHEID VAN ONZE CREW STAAT VOOROP

Bij Dari moedigen we een cultuur aan waarin alle medewerkers verantwoordelijkheid dragen voor veiligheid en zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met hun werk. We stimuleren open communicatie en moedigen onze medewerkers aan om eventuele veiligheidszorgen te melden, zodat we proactief kunnen handelen en potentiële risico’s kunnen verminderen.

MILIEU EN GEZONDHEID

We hechten veel waarde aan de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We zijn toegewijd aan het minimaliseren van de impact van onze activiteiten op het maritieme ecosysteem en het waarborgen van een veilige werkomgeving voor iedereen.

Bij Dari blijven we investeren in training, technologie en innovatieve veiligheidsmaatregelen om de hoogste standaard van veiligheid te handhaven. We zijn er trots op dat we een betrouwbare partner zijn die uw vracht veilig en efficiënt vervoert.